چرا امشب مسجدکوفه ساکت وآرام است وخاموش است

چرا امشب مسجدکوفه ساکت وآرام است وخاموش است

چذا امشب هر که را بینم با فغان وغم هم آغوش است

چرا امشب زینب کبری مو پریشان است وسیه پوش است

شد بخون رنگین روی جانانم ای علی جانم ای علی حانم

علی از خون جبینش بر خاک مسجد سجاده گسترده

علی مسجد را زخون خود رنگ ورو داده شستشو کرده

که جبرائیل از درون دل این ندا را با ناله آورده

کشته شد حیدر شاه خوبانم- ای علی جانم ای علی جانم

بپرسید از مسجد کوفه سرور ماکو یاور ما کو

مناجات وصوت جانسوز و خطبه گرم دلبر ماکو

امام ما پیشوای ما مقتدای ما رهبر ماکو

از غم مولی سینه سوزانم ای علی جانم ای علی جانم

/ 0 نظر / 7 بازدید