# حضرت_علی_علیه_السلام

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا نه خدا توانمش خواند نه بشرتوانمش گفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید مسلمانی که حق جویدعلی گوید علی گوید زبانی که آن خدا گویدعلی گوید علی گوید گیاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

از علی بانک اذان امشب به گوش ما نیاید

از علی بانک اذان امشب به گوش ما نیاید مسجد کوفه پر از جمعیت و مولی نیاید نخلهای کوفه می گریندو می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

چرا امشب مسجدکوفه ساکت وآرام است وخاموش است

چرا امشب مسجدکوفه ساکت وآرام است وخاموش است چذا امشب هر که را بینم با فغان وغم هم آغوش است چرا امشب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید