# حضرت_علی_علیه_السلام

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا نه خدا توانمش خواند نه بشرتوانمش گفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید مسلمانی که حق جویدعلی گوید علی گوید زبانی که آن خدا گویدعلی گوید علی گوید گیاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

دوست دارم برم نجف کنارتربت علی

دوست دارم برم نجف کنارتربت علیبنشینم گریه گریه کنم برای غربت علی دوست دارم برم نجف تو صحن ایوان طلامثل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید