# الهی_بهر_قربانی_به_درگاهت_سر_آوردم

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم پی ابقاء قد قامت به ظهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید