یابن الحسن کجائی من آمدم گدایی

یابن الحسن کجائی      من آمدم گدایی

مهدی بیا که بی تو عالم صفا ندارد

بازآ که بی توخورشید نووضیاء ندارد

مهدی بیا که بی تو افسرده گشته دلها

در گلشنی که گل نیست بلبل نوا ندارد

مهدی بیا که بی تو روزی سیاه داریم

درد فراق رویت جز تو دوا ندارد

مهدی بیا که طی شد ایام ما به حسرت

صبر از فراق تا کی پیمانه جا ندارد

مهدی بیا که بی تو زهرا به غم نشسته

آن پهلوی شکسته جز تو شفا ندارد

مهدی بیا وبنگر زهرا در آن میانه

بر لب بجز نوای مهدی بیا ندارد

رفته زکف قرارش بشکسته گوشوارش

طاقت دل تو شرح این ماجرا ندارد

مهدی بیاوبنگر این جمع بی نوا را

جز دامن تو حاجت دستان ما ندارد

/ 0 نظر / 11 بازدید