سرخ شد صورت زردم اگر از خون سرم

سرخ شد صورت زردم اگر از خون سرم

باز شد راه وصال از طرف دادگرم

خون دلها که پس از مرگ پیمبر خوردم

ریخت در دامن محراب عبادت زسرم

مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش

من که معصوم ترم از همه مظلومترم

مسجد کوفه خخدا یار ونگهدار تو باد

که دگر نشنوی آوای دعای سحرم

هرچه باشد حسنم خون علی دررگ توست

 مهربان باش تو با قاتل من ای پسرم

بدنم را بسوی خانه عزیزان نبرید

بگذارید غذا بهر یتیمان ببرم

/ 0 نظر / 7 بازدید