مسجد کوفه ببین بزم سفر کرده علی

مسجد کوفه ببین بزم سفر کرده علی

با دلی خون زتو هم قطع نظر کرده علی

مسجد کوفه مگر مسجد الاقصائی تو

که زمحراب تو تا عرش سفر کرده علی

رفت آن شب که به مهمانی ام کلثوم

دخترش را زغمی سخت خبر کرد علی

خبر از کشتن خود داد به تکبیر وفسوس

هر زمان جانب افلاک نظر کرد علی

کس چو او روزه یکساعته هرگز نگرفت

چون که افطار به هنگام سحر کرد علی

گرچه جانش سپر تیر بلا بود آخر

پیش شمشیر ستم فرق سپر کرد علی

ریخت بر دامن محراب زفرق سر او

آنچه اندوخته است خون جگر کرد علی

گر چه در هر نفسی بود علی را معراج

غوطه در خون زد ومعراج دگر کرد علی

/ 0 نظر / 13 بازدید