ای انیس درمندان یاعلی

ای انیس درمندان یاعلی

ای پناه بی پناهان یا علی

جان من ای روح وریحانم علی

جان من بادا فدایت یا علی

یک نظر بنما دم جان دادنم

حانه تاریک قبرم یا علی

گر بپرسند از من نامه سیاه

از خدا واز کتابم یا علی

از رسول وجانشینانش همه

یاریم کن جان زهرا یا علی

گر بیایند بو کنند اعضای من

مهر تو در سینه دارم یا علی

/ 1 نظر / 14 بازدید