مناجات با امام زمان

دلهای ما به یاد امام زمان خوش است

در آرزوی دیدن آن مهربان خوش است

مرگ است  گر چه آرزوی مؤمنان ولی

جان باختن به پاای امام زمان خوش است

هر جا که ذکراوست در آنجا خوشیم ما

ورنه کجای غمکده این جهان خوش است

سعی صفا ومروه وطوف حریم حق

در محضر ولی زمان ومکان خوش است

حین نماز روی دل عاشقان به اوست

آری طواف قبلگه عاشقان خوش است

ما را کجا به وادی محشر بدون دوست

حوروقصورونعمت باغ جنان خوش است

/ 0 نظر / 13 بازدید