الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم پی ابقاء قد قامت به ظهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا نه خدا توانمش خواند نه بشرتوانمش گفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

علی جانم علی جانم

علی ای رکن ایمانم-علی شمس درخشانم علی جسم وعلی جانم-علی جانم علی جانم علی مولی علی رهبر-علی صاحب علی سرور علی جنت علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید مسلمانی که حق جویدعلی گوید علی گوید زبانی که آن خدا گویدعلی گوید علی گوید گیاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

از علی بانک اذان امشب به گوش ما نیاید

از علی بانک اذان امشب به گوش ما نیاید مسجد کوفه پر از جمعیت و مولی نیاید نخلهای کوفه می گریندو می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
مهر 88
1 پست
شهریور 88
24 پست